Rabu, 25 Julai 2012

Bahan Kuliah

Tajuk 2

MENGGUNAKAN  INTERNET, ENJIN PENCARI  BAHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

 1. MENGUMPUL DAN MENGKATEGORIKAN BAHAN AUDIO, VIDEO, GRAFIK DAN TEKS.
 2. MEMINDAHKAN GARIS PANDUAN DAN ETIKA PENGGUNAAN INTERNET DALAM BENTUK BROSUR DAN POWERPOINT

PENGENALAN

Apa itu ‘Enjin Pencari’
 • Merupakan software yang digunakan untuk mencari maklumat.
 • ‘Enjin Pencari’ dicipta pihak tertentu bagi mencari maklumat dengan meletakkan kata kunci pada ruang yang telah disediakan.
 • Kata kunci mestilah terdiri daripada perkataan yang ringkas atau sasaran maklumat yang kita dapatkan.

Tujuan dan Jenis Enjin Pencari

Tujuan (konteks pendidikan)
 • Mencari bahan pengajaran dan pembelajaran yang interaktif.
 • Memudahkan pengguna mencari maklumat yang diperlukan.

Jenis ‘enjin pencari’

 Dimanakah enjin pencari boleh didapati?

Sedar atau tidak kita seringkali menggunakan enjin pencari untuk dapatkan maklumat.
Tempat yang selalu kita dapat lihat:
 • Internet
 • Komputer atau laptop (intranet)
 • Halaman dalam Microsoft Office Word
 • Halaman dalam internet

Cara mengkategorikan maklumat
 • Video
 • Gambar
 • Ruangan
 • Lagu
 • Multi
 • Permainan
 • Perniagaan

Bagaimana mendapatkan maklumat di internet?
 1. Mengenalpasti tajuk.
 2. Memilih kata kunci mengenai tajuk / bahan yang ingin dicari.
 3. Memilih enjin pencarian yang tepat.
 4. Menyemak kesesuaian maklumat/ bahan yang dijumpai. (cuba guna enjin pencari yang berlainan)
 5. Mengulangi proses pencarian sekiranya perlu.

1. Muat turun seperti biasa
2. Pengkategorian bahan berdasarkan kemahiran bahasa